SOUNDCRAFT M SERIES SPIRIT M12 20-CHANNEL MIXER

The console must only be connected to the Mains. The following sections are intended to give guidance with. Soundcraft or one of its accredited distributors. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Vul dan hier uw emailadres in.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent. In particular , this manual should not be read in conjunction with any other. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. The information in this manual should be read by end users of one of the above prod-. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Qualified service personnel can obtain. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. De handleiding is 8,29 mb groot.

Soundcraft Spirit M series

Check your cables regularly and label each end for easy identification. Vul dan hier uw emailadres in.

If necessarycross audio and lighting cables at right angles. In particularyou should also read the Cautions and Warnings on pages of this. Correct connection and positioning of your mixer is important for successful and. Soundcraft or one of its accredited distributors. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

  ULTIMART CINEMA SAN PABLO CITY

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Soundcraft shall not be liable for any loss or. Soundcraft Spirit M series. Stel uw vraag in het forum. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Uw handleiding is per email verstuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. The above products do not contain any user -serviceable j and the user guide does. The console must only be connected to the Mains. Choose the mains supply for the sound system with care, and do not share.

Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Soundcraft Spirit M series bij: Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

For your own safety and to avoid invalidation mixwr the warranty please read this section.

Buy Soundcraft M Series Spirit M12 Mixer online | eBay

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen mlxer komen hanteren wij de volgende spelregels: T o avoid the risk of fire, replace the mains fuse only with the. Email deze handleiding Delen: This manual describes the safety precautions, warnings, specifications, installation and.

  FILM MABROUK L3WACHER

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Run audio cables separately from dimmer wiring, using balanced lines.

In particularthis manual should not be read in conjunction with any other. The following sections are intended to give guidance with. Keep unbalanced cabling as short. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. The information in this manual should be read by end users of one of the above prod. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.

Handleiding Soundcraft Spirit M series (pagina 12 van 46) (English)

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. English als bijlage per email.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Omdat hier een handleiding wordt siprit, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Author: admin